Меню

Киберсигурност

Киберсигурност е клон на информационната сигурност с приложение в компютрите и компютърните мрежи. Основна цел на компютърната сигурност е защита на информацията от кражба и модификация.

Терминът сигурност на компютърната система обхваща процесите и механизмите, чрез които важната и чувствителна информация бива защитавана от неправомерен достъп, изменение или унищожаване, което би могло да бъде следствие, както от действията на лица с неудостоверен произход, така и вследствие на случайни събития. Сравнени с останалите компютърни технологии, стратегиите и методите, които се използват в сферата на киберсигурността са твърде различни, главно заради особения характер на дейността – предотвратяване на нежелано компютърно действие, вместо осигуряване на точно определен, желан начин на действие на системата.

 

Специалисти по киберсигурностЗабележка: В сайта са регистрирани общо 5 специалиста в тази област. Най-напред в списъка се показват специалистите с Premium абонамент и тези с най-висока потребителска активност.


Приключили проекти свързани с Киберсигурност


 
Качете вашия банер тук