Меню

Fabric.js

Fabric.js е JavaScript библиотека за работа с Canvas. Разполага с обектно-ориентирана йерархия и позволява операции като местене, оразмеряване и завъртане на обекти с мишката. 

Приключили проекти свързани с Fabric.js