Меню

Обява за работа

Компютърна обработка на документи

Предлагам компютърна обработка на всякакъв вид документи от различни
източници (хартиен носител, ръкопис, сканирано копие или аудиозапис) със спазване
на необходимите правописни, пунктуационни и граматически правила:

-       - набор на текст (включително на чужди езици –
английски и немски), вмъкване на изображения и таблици, цялостно форматиране на
документи и подготовка за печат;

-       - изработване на PowerPoint презентации;

-       - създаване на таблици с данни в Excel;

Превод на текст от английски и немски езици
на български.Цените се
определят в зависимост от броя на страниците, вида на текста, срока и
четливостта на източника.

Десислава Ласкова
Телефон: 0879610712
Email: desislava.laskovagmail.com
  • Търси
  • София