Меню

Обява за работа

Редактор на научни текстове

Редактирам научни текстове откъм съдържание и форма; пунктуационни норми, правила и особености. Работя с курсови работи, бакалавърски и магистърски тези, дисертации и автореферати, научни публикации и текстове за списания и сборници.

При възникнали въпроси и запитвания, моля свържете се с мен на посочения email. 


Деница Стоянова
Email: ilieva.denitsagmail.com
  • Търси
  • Отдалечено