Меню

Обява за работа

Набор на текст и текстообработка

   Набирам и редактирам текстове от различно естество - дипломни и курсови работи, реферати, дисертации, доклади, лекции, договори, книги и други от различни източници (хартиен носител, ръкопис, сканирано копие или аудиозапис).
 
   Цената се определя от броя на страниците, вида на текста, срока, четливостта на източника. За стандартна машинописна страница от 1800 знака: за гладък текст, обикновена поръчка до 30 стр. - 1.00 лв. на страница. От 30 до 100 стр. - 0.90 лв. За по-голям обем цената се договаря допълнително.

   За експресни поръчки + 0.20 лв. на страница към договорената цена.

    За набиране на текст на чужд език - 1.50 лв. на страница.

   Таблици, графики, формули, схеми и изображения се калкулират отделно след допълнителна уговорка. Примерна цена за таблица до 50 клетки - 0.50 лв.

Готовият материал се предава по електронен път!


Осигурявам бързина, коректност и конфиденциалност!
Савина Иванова
Савина Иванова
Телефон: +359877777330
Email: savina.ivanovayahoo.com
  • Търси
  • Враца