Меню

Обява за работа

]=|> Петър Йовчев – Кандидатура !

]=|> Петър Йовчев – Кандидатура !


]=|> Здравейте кандидатствам,за да Работя за Вас,като Специалист Продажби.

- Да и ще разясня колко също и какво Ми е Ясно,за Търговията,Маркетинга и Продажбите и тяхното Изпълнение.Защото по-принцип не съм се обучавал във тази област.

- За това нямам във представа,за имената на всички процесите,също и документите,които се изпоилзват !


]=|>Но на-практика,това което Ми е Ясно,Търговията Търгува се със Определена стока !

- Със Нея се Търгува,за да Бъде Тя продадена,което ще Определи ! 

- Най-общо,за да Бъде Продавана Тя,първо Трябва да бъде Преценено.За Кои,или най-точно какви Хора или организаций,стоката следва,да бъде-необходима.

- Което ще Определи,че е Възможно Те да Пожелаят да Я Използват,със Целите за които се използва Тя .

- Следователно във този случа,че Преценят,че желаят да Я използват.Те ще трябва,да я закупят,което ще Определи,че ще бъде полезно,Те да Знаят.На кои места,или във кои търговски-обекти е възможно,да я открият.


]=|> За да Бъде въпросната стока,продавана във търговските обекти.Във Които се предлага стока от нения вид,стоката Трябва да Бъде-Предлагана във въпросните обекти,което ще Определи.Че трябва управителите Им,да бъдат-уведомени.Че могат да закупят по-големи количества,от въпросната стока,за да я Предлагат .

- Трябва,да Бъде-уреден транспорта на стоката,до Тях !


]=|> Както и за цената за Която следва,стоката да Бъде-Предлагана .Ясно е,че цената и се Определя,спрямо зависи,цената Която се заплаща.На нения производител,за Която се закопуват по-големи количества от Нея.Които да Бъдат-Предлагани,на масовия потребител !


]=|> СЕГА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА,КОИТО Сте ОПРЕДЕЛЛИ,ЗА КАНДИДАТИТЕ:


- Изискване към кандитатите:


• Търговски умения – Видяхте Сами !

• Отлична дикция и речева култура – Да !

• Високо ниво на лична организираност – Да !

• Силно развити комуникативни умения – Да !

• Желание за реализиране на финансова печалба – Разбирасе,също и Ясно е,че Печалбата следва,да бъде-определена.Спрямо зависи указаните ползи !

• Желание за развитие и усвояване на нови знания в сферата на продажбите – Казах да не зная,за имената на процесите и документите.Да но Желая,също и Ще Ги Науча !

• Предишен опит в кол център ще се счита за конкурентно предимство – Не,но при условие,че дикцията и речевата Ми култура,са добри !

• Отлични компютърни познания (MS Office).

- Да !


]=|> КОНТАКТИ:

- p.yovtchev@gmail.com !

- 0885635242,0878058062 !

]=|> Петър Йовчев !
Телефон: 0885/63-52-42
Email: p.yovtchevgmail.com
  • Търси
  • София
  • 28.06.2018