Меню

Обява за работа

Изготвяне на Общи условия за интернет магазин

Изготвяне на Общи условия за интернет магазин, при съобразяване на предмета на дейност на търговеца и Закона за защита на потребителите. 

Безплатна онлайн консултация относно регистрация на търговеца. 

Възложител: Велинова
Email: ts.velinovagmail.com
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: