Меню

Обява за работа

Набиране на текстове на MS Word

Здравейте, 
набирам текстове на български и английски език на MS Word. Това включва лекции,дипломни работи, дисертации, книги, доклади, документи, курсови работи и други. Текстовете могат да бърдат от различни източници като ръкописно,сканирано копие, аудиозапис, хартиен носител и други. Гарантирано качество, без граматични и пунктуационни грешки. Цената се определя в зависимост броя на страниците. За една страница цената е 0,95лв. 
Конфеденциалността на текстовете е гарантирана. 
Готовите материали се предават в електронен вариант или хартиен носител ( 0,10 лв за страница).

Деница Кънева
Email: diddabv.bg
  • Търси
  • Стара Загора