Меню

Обява за работа

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ПРЕДЛАГАМ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ НА МАЛКИ ФИРМИ: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ- МАГАЗИНИ, РЕСТОРАНТИ,УСЛУГИ .

ЗДДС, ТРЗ, БОЛНИЧНИ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ-ГФО, МЕСЕЧНО ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДСТВО, ВРЪЗКА С ТД НА НАП И НОИ, РЕВИЗИИ КЪМ НАП  И НОИ, ПРОВЕРКИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА. РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ, ЛЕГАЛЕН СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР, ОБЯБЯВАНЕ НА ГФО В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА. ЗАПЛАЩАНЕ ПИ СПОРАЗУМЕНИЕ.


Росица Цветкова
Телефон: 0899843122
Email: orfanoabv.bg
  • Търси
  • Отдалечено