Меню

Обява за работа

Предлагам изготвена дипломна работа на тема: "Инвестиционни възможности за развитие на транспортната инфраструктура в Североизточния район за планиране”.

Предлагам изготвена дипломна работа на тема: "Инвестиционни възможности за развитие на транспортната инфраструктура в Североизточния район за планиране".


Дипломната работа се състои от 62 стр., като засяга се всички видове транспорт на територията на североизточния район за планиране, съответно железопътен, автомобилен, морски и въздушен. 

Дипломната работа съдържа увод, заключение, използвана литература, като обхваща три големи раздела: 

Глава I. Теоритични аспекти на инфраструктурата.

Глава II. Състояние на транспортната инфраструктура на Североизточния район за планиране.

Глава III. Перспективи за развитие на транспортната инфраструктура в Североизточния район за планиране.


Съответно се съдържат и подраздели на конкретните раздели.

Има приложени Фигури и Таблици с актуални данни към този момент и актуална информация, от различни източници.


Цена: 150лв.

Ако проявявате интерес: 0894/715118.

Мария.


Заплащането се извършва срещу разпечатана Дипломна работа на хартиен носител,

както и прикачена на електронен носител, срещу наложен платеж от офис до офис на

Еконт.

Възложител: Мария Петрова
Телефон: 0894/715118
Email: mimence_petrovaabv.bg
  • Предлага
  • Варна
  • Възнаграждение: