Меню

Обява за работа

Работа за българи в Интернет

За да поставите реклами в социалната мрежа Facebook търсят работни лични
сметки на гражданите на България. С профила си можете да продължите да
го използвате паралелно, имаме нужда от рекламен офис. Не е нужно да
правите нищо, ни давате информация, ние ви плащаме. Нуждаем се от: лична
сметка, по-стара от една година, от която се извършват дейности и
кореспонденция през последните месеци, има приятели, снимки. Преди това
профилът ви никога не е бил рекламиран. Профилът трябва да бъде
потвърден по телефона. Плащане: от 6 до 12 евро, в зависимост от профила
Ви.

Възложител: Наталья
Email: natalia.zaharovajustwebit.ru
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: