Меню

Обява за работа

WEB формуляри за попълване на документи

Търсим програмист, който да създаде няколко формуляра за попълване онлайн. Формулярите са за готови фирмени бланки за Оферти, Договори, Проформа-фактури, Гаранционни карти, Приемо-предавателни протоколи. Трябва всички данни да се пазят в база, протоколите да имат възможност за подписване с тъч скрийн. Всеки създаден документ да може да се изпраща по имейл или Viber в PDF формат.

Възложител: Ivo Gyorev
Телефон: 0882506813
Email: ivozandygmail.com
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: