Меню

Обява за работа

Предлагам преводи от и на английски език

Предлагам преводи от и на английски език. 

Завършила съм английска филология и имам над 10 годишен стаж във фирми от различни браншове - морски транспорт, финанси, туризъм, човешки ресурси, социални дейности. По време на работата ми в различните фирми имам опит в ежедневната комуникация от и на английски език свързана с партньори на фирмите и дейности специфични за конкретната област на работа - както в писмен, така и в устен вид. Отделно като частна практика съм заклет преводач към преводаческа агенция, където превеждам документация от общ характер - свидетелства за съдимост, дипломи, медицински, договори. 
Ще се радвам да си сътрудничим

Златина Петрова
Телефон: +359 886304315
Email: goldinnagmail.com
  • Търси
  • Отдалечено