Меню

Обява за работа

Ionic Front End Software Engineer 50 лв/час


Изисквания:

* образование - висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър";
* квалификация - програмист или еквивалент;
* професионален опит - наличие на не по-малко от 2 години професионален опит в сферата на * програмирането, ИКТ, разработването на програмни продукти или еквивалент.Възложител: Кирил Бедров
Телефон: 0878789898
Email: directdirect.bg
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: 50 лв.