Меню

Обява за работа

Специалист продажби за набиране на нови клиенти

Във връзка с разширяване дейността на фирмата търсим специалисти по
продажбата на онлайн услуги, които трябва да намират / набират нови
клиенти за фирмата! Услугите, които ще се предлагат включват SEO
оптимизация, популяризиране във facebook, подобряване цялостното
присъствие на фирмите клиенти в онлайн пространството и др.! Работно време няма, нито
определени рамки или изисквания относно как ще набирате клиентите.
Първоначално предлагаме договор с нас за консултанстки услуги като Вие
ще получавате твърдо възнаграждение на база постигнатия резултат и
конкретния клиент, който сте намерили. Възмоността за минаване на трудов
договор е 100% при добри резултати. Моля, да кандидастват само хора с
опит в сферата на продажбите, като ясно посочат точно
какво и в коя сфера са извършвали.

Възложител: ЛиК ООД
Email: izgodnibggmail.com
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение:
  • 19.09.2018