Меню

Обява за работа

Счетоводител на свободна практика


Обработване на счетоводни документи.
Изготвяне и съхранение на счетоводни регистри, междинно и годишно приключване.
Изготвяне и подаване на дневници за покупките, дневници за продажбите, спрвки-декларации и VIES декларации,  съгласно изискванията на ЗДДС
Изготвяне и подаване на декларации, документи по ИНТРАСТАТ.
Изготвяне и подаване на ГФО, ГДД и ГОД.
Изготвяне на периодични отчети за нуждите на управлението.
Ведомости за работни заплати
Администриране на персонала
Калин 04 ООД
Телефон: +359887657510
Email: vasileva.accountantgmail.com
  • Търси
  • София
  • 08.10.2018