Меню

Обява за работа

Търся дистанционна работа за: редакция, набор и създаване на текстове; превод от английски на български и обратно.

Търся възможности за дистанционна работа, свързана с редакция, набор и създаване на текстове; превод на текстове от английски на български и обратно.

Десислава Енева
Телефон: 0885277342
Email: desienevayahoo.com
  • Търси
  • Отдалечено