Меню

Обява за работа

Преводач от английски, руски, украински и немски

Добър ден!
Казвам се Емилия Константинова. Притежавам потвърждение за преводач, издадено
от МВнР. Превеждам от английски, руски, украински и немски език. Имам опит с
превеждане на дипломи, типови документи (актове за раждане, свидетелства за
съдимост и др.), специализирана литература в областта на медицината и
фармацията (имам висше образование стоматология). Ще се радвам да съдействам на фирми, свързани с преводаческа дейност. Живея в гр. Бургас. Телефонът ми е 0896723311. 

Emiliya Konstantinova
Email: dr_konstantinovayahoo.de
  • Търси
  • Отдалечено