Меню

Обява за работа

Поддръжка и изграждане на фирмени мрежи

Ние сме, професионален технически екип за разработка на индивидуални уеб базирани софтуерни платформи, мобилни приложения, поддръжка и изграждане на фирмени мрежи, частни облачни инфраструктури в Amazon и Google, инсталиране на софтуерни централи и интеграция на различни софтуерни компоненти към тях.

Екипа ни има опит със следните езици за програмиране и технологии:

Java(SE, EE, Servlets, Applets), PHP 5.x,7.x, JavaScript(Jquery),HTML, CSS, XML, VXML, Json, PostreSQL, MySQL, MongoDB, Asterisk, Elastics, Linux(RedHat, CentOS, Ubuntu), FreeBSD(8.x, 9.x, 10.x, 11.x),

Телекомуникационни протоколи (SS7, SIP, H323, MGCP), Raduis, TACACS+

Ние гарантираме на 100% високо качеството на нашите продукти, услуги и краен резултат.

Илко Кръстев
Телефон: 0898889887
Email: ilko.krastevgmail.com
  • Търси
  • София