Меню

Обява за работа

UX/UI дизайнер

ENPS е система за управление на съдържанието на телевизия (от създаване на новини до управление на аутокю), продава се под шапката на Associated Press (повече инфо на: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ap.org%2Fenps%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KqSSDxZ8Ge8MQuTC_M6QqCorkNKokjoJdIR_fiFK4dSdaP6LOdBFlv1Q&h=AT025UmfNxkTfzNW5I7egM4Wuoyh_Xr6f3VNkTboOAol3Ch1J_Qrg_5SF8ctGDLODRs7om9MmuI-RXX3Plc6Fk219n9VE9OWpSkNFJnJt7lREPZdzvqbi61Nc58fRoRSN1kOkdpVbkVjM1RnX0JDtJx6lD8a" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="async" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">https://www.ap.org/enps/ )

Имаме няколко допълнителни проекта, в които сме инвестирали и по които работим активно - https://www.plasticbank.org/?fbclid=IwAR2bU4shbwJ8UFl7W38Onre2ok6vrDATfMQwyK6qV7f3WJfDlbEUrFXr7yA" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" rel="noopener nofollow" data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.plasticbank.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2bU4shbwJ8UFl7W38Onre2ok6vrDATfMQwyK6qV7f3WJfDlbEUrFXr7yA&h=AT2eW1pvh9_MMB3HRx8QcXbCpfdelcoykMquqTaydAv_QWfmBxPpwNYQ_nVhr7yh8-cbIcnX7ije0G_Yu3Vv0trWIRGPrJOItMgSyPeYjsOT1TT-KKFNnTe6vWLpvLEbWzzEuoSaReikhwQ" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">https://www.plasticbank.org/

Има и няколко други, които не заслужават особено внимание.

Така, изисквания набързо:

- поне 5+ години опит в създаването на UX/UI модели и дизайни - мобилни или десктоп;

- по ENPS проекта се очаква да работи по създаване на нови функционалности - дизайна е за десктоп апликация (подобно на Word), някои неща се правят на мобилно (подобно на Linkedin), имаме и уеб базирани истории;

- имаме нужда от някой, който може да взема решения относно дизайна и да ги защитава пред аудитория;

- английският е задължителен;

- командировки евентуално - USVI St. Croix;

- заплата нето 3500 - 4200 + някакви социални бонуси;

За повече инфо: PM или 

Възложител: Стоян Педев
Email: stoyanconquex.com
  • Предлага
  • София
  • Възнаграждение:
  • 26.10.2018