Меню

Обява за работа

курсов проект Интерактивни връзки с обществеността

Здравейте,

Търся човек за изготвяне на курсов проект по предмен Интерактивни връзки с обществеността. 

Изисквания за проекта:

Разработване на проекти е нещо коренно различно от анализ.

Проектът е базиран на собствено съдържание по избраната тема и включва: снимки, онлайн анкети, видео и аудио записи, коментари, анлиз и наблюдение на  трафика в основната платформа и интегрираните в нея сайтове, ангажиране на аудиторията с вашата тема.

Важно значение има избраната платформа за разработване на проекта, която трябва да съответства на темата.


Поддържане на база данни, публикуване на информация, снимки, видео по темата, рейтинг, трафик, коментари.

Темата се избира свободно от всеки студент и персонално се разработва съдържание, като се използват популярни, интерактивни платформи в следните области:

 • Интерактивни технологии и ПР;
 • Нови медии;
 • Интернет технологии;
 • Новини и информация за нови технологии;
 • Мобилни приложения-образование, медии и бизнес;
 • Интерактивни медии;
 • Интерактивна реклама;
 • Интерактивни игри;
 • Интерактивни пространства:
 • Интерактивен театър;
 • Интерактивни изложби;
 • Интерактивни книги;
 • Интерактивна наука;
 • Иновативен бизнес;
 • Интерактивно кино;
 • Виртуални интерактивни устройства;
 • Кибер заплахи:превенция от рискове/кибер защита/, Интернет вируси, spyware, crimeware, phishing, информационно претоварване с излишна информация/;
 • Приложни практики, свързани с новите медии-разговори,четене, учене,разкази,навигация, музика, администрация, управление на документи и данни,споделяне на знание;
 • Интерактивно обучение и образование

Критерии за  разработване на задачата и оценяване:

# формулиране на идея и сфера на приложение; # подходящ избор на интерактивно средство, софтуерна програма; # създаване на персонално съдържание/снимки, видео клип/; # публикуване на данни и информация; # анализ на създадените тематични профили в отделните мрежи и трафика на аудиторията по избраната тема; организиране на онлайн анкета или тест по темата;

#въвеждане и използване на интерактивни елементи като част от задачата/автоматична смяна на цветове, шрифтове, съдържание, карти,календари/

# оценка на получените ефекти и резултати от началото на проекта;

# обобщение и изводи;

# подготовка на презентация, с най-значимите лични резултати; # предстaвяне на задачата по време на семинар;

 Във форума се публикува задължително съдържание, свързано с личния опит на всеки един при използване на избраната платформа за генериране на съдържание, задават се линкове към създадените за целта профили, показват се резултати/като постинги, коментари, дискусии, последователи, фенове, трафик, интерес, снимки по темата, видео,споделяне на информация в други мрежи, които да усилват идеите, свързани с избраната тема.....

Броят публикации във форума има значение за оценката....

Примерни платформи: instagram, flickr, ehow, soundcloud, apester......

Възложител: Sara Savova
Телефон: 0878707747
Email: sarahsavovayahoo.com
 • Предлага
 • Отдалечено
 • Възнаграждение: