Меню

Обява за работа

Предлагам изготвяне на авторски статии и научни анализи по психология, социология, антропология, както и по теми за образованието

Изготвям професионални текстове по теми от психологията, социологията, антропологията и философията, както и научни анализи, с осъществяване на проучвания както от литературни източници, така и от работата на терен, по въпроси, касаещи обичаите, традициите на различните култури, гражданска проблематика, етническата нетолерантност и войната при етносите. Актуалните въпроси за работата с деца в мултикултурна образователа среда, в домове за настаяване от семеен тип и институции, предлагащи социални услуги, подтикват мнозинството българи все по-рядко да проявяват толерантно отношение. Работата ми като учител, психолог и педагогическисъветник в училище с преобладаващи учащи деца от етническите малцинства, ми дава възможност в реална среда да се сблъсквам с проблемите на интегрираното образование, което е все по-важно и толерирано с всяка изминала година.

Ива Караганчева
Телефон: 0877006991
Email: ikaraganchevagmail.com
  • Търси
  • Ямбол