Меню

Обява за работа

Изработване на HACCP планове и Добри практики

Здравейте ! Ако имате нужда от HACCP план и искате той да е професионално изработен, обмислен, да работи за вас и за вашия бизнес, и искате това да бъде изпълнено точно, отговорно и навреме .
Работя точно, коректно и отговорно. Имам необходимата квалификация, опит и висока мотивация.
Изготвям HACCP план и Добри практики за: заведения, магазини, хотели и производствени обекти.
Системата HACCP регламентира последователността на етапите, наблюдението и контрола, по такъв начин, че да гарантира безопасността на храните. Всеки етап, всяко наблюдение се записват, за да отстранят възможността за грешки и пропуски.
Добрите практики са съвкупност от изисквания и правила за постигане на добра хигиена и безопасност при производството, сервирането и продажбата на храни и продукти. Много от изискванията отдавна се спазват. Новото е тяхното документиране, въвеждането и записването на текущия контрол. Освен това добрите практики изискват спазването на определен ред при доставките, съхранението, приготвянето, сервирането и продажбата на храните.

Славка
Телефон: 0889323253
Email: sla_vka72abv.bg
  • Търси
  • Отдалечено