Меню

Обява за работа

Инсталация, преинсталация, софтуерна поддръжка на Windows OS и консултации: веднага в удобен час

Инсталация,
преинсталация на OS Windows 7 - 20 лв. /веднага
в удобен час/
Инсталация,
преинсталация на OS Windows 8 - 20 лв. /веднага
в удобен час/
Инсталация,
преинсталация на OS Windows 10 - 20 лв. /веднага
в удобен час/
Инсталация,
преинсталация на офис пакет: MS Office 2016
или друга версия на MS Office по избор на
клиента, LibreOffice - 10 лв. /веднага в удобен
час/
Инсталиране
на антивирусна програма по избор на
клиента – 10 лв. /веднага в удобен час/
Настройка
на OS Windows 7, OS Windows 8, OS Windows 10 – 5 лв. /веднага
в удобен час/
Отключване
на Windows, офис пакет - 10 лв. /веднага в
удобен час/
Възможност
за посещение на домашен адрес или офис
само за гр. Пловдив.
Възможност
за договаряне на услуги за посещение
на домашен адрес или офис с клиенти в
Асеновград.
Възможност
за онлайн консултация с конкретен въпрос
или проблем
свързан със софтуерните
продукти на Microsoft.
Възможност
за консултация с посещение на адрес
само за гр. Пловдив.
Възможност
за консултация с посещение на адрес за
клиенти в Асеновград.
Възможност
за софтуерна поддръжка.
За контакт
в Facebook с име Officework.


Дистанционно
чрез Интернет решаване на проблеми
свързани със софтуерните продукти на
Microsoft.

  • Търси
  • Пловдив
Тази обява е стара и не е актуална!