Меню

Обява за работа

Моделиер на обувкиКонструиране на обувни изделия.Конструиране и моделиране  на дамски, мъжки, детски
обувки.-конструиране на саи на обувки по скица, снимка или готов
продукт.-градиране- изработка  на
кройките в картонен или електронен вариант- експорт/импорт  на кройките 
в .pdf, 
.dxf   формат.Възложител: Д. Стойчева
Email: daffneeabv.bg
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: