Меню

Обява за работа

Маркетинг специалист

Здравейте!

Във връзка с увеличаващата се работа нашия екип търси маркетинг специалист, който да изготвя цялостни стратегии от социален маркетинг до цялостна визия и конкретни стъпки по няколко направления. Имаме сериозни проекти, които искат да се структурират по правилен начин от гледна точка на маркетинг и ни трябват хора, които да могат да го направят. Примерен казус: Клиент е готов да инвестира за популяризиране на своите стоки/услуги, но не знае къде, как и по какъв начин да го направи. Ако Вие можете да дадете отговор на този въпрос и имате необходимия опит и познания - това значи, че Вие сте точния човек! По възможност бихме искали да представите портфолио за проекти, по които сте работили, както и Вашите координати за връзка! Търсим креативни хора, но такива, които познават есенцията на този бранш. Имейл, на който можете да презентирате Вашите умения: vladimir.s.stoykov@gmail.com

Благодаря!

Възложител: Vladimir Stoykov
Email: vladimir.stoykov91gmail.com
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: