Меню

Обява за работа

Търсим Front-End Developers за дългосрочен проект

Здравейте, 

Ние сме холандски стартъп, който разработва платформа подобна на 3d Google Earth специализираща в строителния сектор. Идеята е да за създадем open source платформа, на която ще се изобрази всички сгради, инсталации, мостове, компоненти и под земята тръби като по този начин ще допринесем към един по-умен, зелен и безопасен свят. До момента, компанията е разработила 1 от 9 етапа на платформата. За тази цел си търсим специалисти, които искат да допринесат с познанията си към нашият проект и искат да бъдат част от наистина интересен проект. 

Вашият профил:


1. Познания и опит с HTML, Jacascript ES6, React, Redux

2. Препоръчителни, но не задължителни познания със Cesium, CityGML, ThreeJS

3. Познания по Gitlab, Sentry, Docker, Documenting, Bash script е плюс

4. Минимум 3 години опит като Front-End Developer


Работата е подходяща за freelancers като могат да работят дистанционно. Английски език е основният за комуникация като всеки ден ще имате онлайн срещи (спринтове), чрез които ще обсъдите нещата, които всеки трябва да завърши на време. Тъй като проекта е дългосрочен, работата е подходяща и за full-time employees. 


Звучи интересно? 

Изпратете вашето CV или портфолио сега!


Възложител: Centricity24 B.V
Телефон: +31611460838
Email: n.tsanevcentricity24.nl
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение:
  • 20.02.2019