Меню

Обява за работа

Софтуерен консултант с немски език

Сериозна немска компания разширява дейността си в България (Варна) и търси да назначи софтуерни консултанти от средата на месец май. Опит в ИТ-сферата не е задължителен, но е от предимство. Основното условие към кандидатите е владеене на немски език и възможност за по-дълго отсъствие в началото, тъй като обучението ще се състои във фирмената централа в град Рощок.
Естеството на работа включва:
- Aufbau von Testumgebungen und Testcases für ein großes deutsches Unternehmen im Energiesektor/ Изграждане на тестови платформи и тестови случаи за голяма немска фирма от енергийния сектор
- Durchführung von Produkt-, update- und Akzeptanztests/ Провеждане на тестове на продукти, актуализирания (ъпдейти) и тестове при приемане
- Dokumentation der Testergebnisse/ Документиране на резултатите от тестовете
https://www.siv.de/de/">https://www.siv.de/de/

Възложител: Драгомира Кьосева
Телефон: 0886040540
Email: dragomira.kyosevasiv.bg
  • Предлага
  • Варна
  • Възнаграждение:
  • 19.03.2019