Меню

Обява за работа

2-ва custom PHP сайта за прехвърляне на Drupal CMS

Здравейте, някой с опит за прехвърляне на 2-ва custom PHP сайта към Drupal CMS. За повече информация моля пишете. Възложител: Велян Ангелов
Телефон: +359876937467
Email: velyanstudioalgorithm.com
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: