Меню

Обява за работа

Търсим човек за подръжка на интернет магазин работещ с Opencart.

ЗДРАВЕЙТЕ,

Кандидатът трябва да има задълбочени познания с платформата Opencart. Имаме съществуващ Интернет сайт - Интернет магазин  , който има нужда от професионална доработка за да стане 100% функциониращ.

Текущи проблеми:

1. Интеграция , конфигуриране до правилно функциониране на картово разплащане чрез системата БОРИКА - трябва да се подвърже сайтът към BG системата за картови разплащания.

2. Модулът на Speedy не работи коректно особено в случаите , когато има пратки за Гърция и Румъния. Почти неизпълнима задача е да се  финализира поръчка.

3. Интеграция , конфигуриране до правилно функциониране на Paypal модул в интернет магазина. Имаме инсталиран модул но не работи добре понеже не конвертира от локална валута в ЕВРО. трябва да се дописва за да сработи. В момента казва, че не подържа валутата.

4. Има случаи , когато се вкарва текст за нов продукт той не се отразява след натискане на бутона "safe". а някой път се отразява...

5. Инсталиране , конфигуриране до правилно функциониране на модул за DHL - изисква се допълнително писане на код. xml.

6. Инсталиране и конфигуриране на модул , който детектва по IP от къде се достъпва сайта и автоматично да обръща езика и валутата на сайта

7. Други по-дребни текущи проблеми.

По елементарните неща като добавяне на продукти и снимки си ги вкарваме  и махаме сами от сайта.

Моля, обадете се да поговорим за колко време и какво би струвала услугата/работата.

ПОЗДРАВИ!

Г.Тодоров

Възложител: Георги Тодоров
Телефон: +359 876 673677
Email: computersg23.net
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: