Меню

Обява за работа

Системи за управление на качеството - ISO 9001 AQAP 2110 проектиране и конструиране

Специалист с дългогодишен опит в управлението и осигуряването на качеството. Над 5 години работа като Мениджър Качество в производствена фирма част от голяма международна корпорация.

Предлагам следните услуги в сферата на управлението на качеството:

Внедряване на системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и AQAP 2110.

Подготовка на документация за сертифициране на продукти и услуги с CE марка.

Разработване на Наръчник, процедури, работни инструкции.

Разработване на контролни планове по FMEA, както и контролни карти за производствен контрол.

Ръководене на вътрешни одити на системи за управление.

Представяне на системата за управление на качеството пред външни сертификационни организации.

Използване на инструменти за решаване на проблеми / Route cause analysis - PS4, PS8, 8D /

Консултански услуги в сферата на управлението на качеството - документирана информация, сертификация


По професия съм машинен инженер специалност машиностроителна техника и технологии с магистърска степен компютърни методи и технологии в машиностроенето.

Предлагам следните услуги в сферата на машинното инженерство:

Разработване на технологична документация, необходима за обезпечаване на производството.

Разработване на технологични процеси за механична обработка.

Разработване на конструктивна документация, работни чертежи - сборни и детайлни чертежи на възли и машини.

Проектиране и конструиране на всякакъв вид приспособления и калибри.

Работа в Solid Works, Autodesk Inventor, Top Solid, AutoCAD.


Всички тези услуги се предлагат дистанционно, като заплащането е по договаряне.

Благодаря за вниманието!


Николай Иванов
Телефон: +359883446272
Email: niki.ivanov87gmail.com
  • Търси
  • Отдалечено