Меню

Обява за работа

Работа от вкъщи

Ще получите пари за гледане на рекламен елемент. В момента цената на
гледане е 10 цента. Преглед на рекламата се извършва в сметката Ви след
регистрация. Също така, ще можете да привлечете реферали (други
служители), да получите 50% от приходите си. В профила Ви е налице
връзка за препращане. https://uhmoney.club/3054234605189/

Възложител: Гергана Андонова
Email: gergana_andonova1234abv.bg
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: