Меню
Уважаеми потребители,
Поради сигнал за неправомерен достъп на външно трето лице до нашите системи, всички потребителски пароли са анулирани. За да продължите да ползвате сайта, моля възстановете достъпа си по стандартния начин и си създайте нова парола за достъп – различна от предходната.
Благодарим Ви!

Обява за работа

Счетоводни услиги


- Своевременно осчетоводяване на всички счетоводни документи
- Изготвяне на месечни и периодични счетоводни отчети
- Изготвяне и подаване на декларации и справки за ТРЗ и ДДС с електронен подпис
- Изготвяне и подаване на тримесечни декларации по чл. 55 от ДДФЛ
- Изготвяне на специализирани отчети за целите на управлението
- Годишно счетоводно приключване, изготвяне и подаване на годишни финансови отчети
- Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица
- Публикуване на отчети в АВ в качеството си на съставител
- Изготвяне и регистриране на трудови договори и анекси към тях

- Месечно изчисляване на разходите за възнагражденията по трудови и
извън трудови правоотношения, както и договори за управление и контрол
- Месечно изчисляване на разходите за социални и здравни осигуровки

- Месечно изчисляване на данък върху доходите на лицата по трудови и
извън трудови правоотношения и на договорите за управление и контрол,
както и месечните удръжки от възнагражденията
- Месечно изготвяне на рекапитулации, платежни ведомости и фишове на всички работници и служители

- Месечно изготвяне на платежите нареждания към бюджета свързани с
внасянето на социалните и здравни осигуровки и данъците върху доходите
по трудови и извън трудови правоотношения
- Изготвяне и подаване на
всички декларации и справки, свързани с възнагражденията, осигуровките и
съответните данъци до съответните институции
- Представяне на болнични листове в НОИ
- Оформяне на трудови книжки при постъпване и напускане на служител
- Ниски цени


Георги Узунов
Email: sk.geniraabv.bg
  • Търси
  • Отдалечено