Меню

Обява за работа

Счетоводни услиги


- Своевременно осчетоводяване на всички счетоводни документи
- Изготвяне на месечни и периодични счетоводни отчети
- Изготвяне и подаване на декларации и справки за ТРЗ и ДДС с електронен подпис
- Изготвяне и подаване на тримесечни декларации по чл. 55 от ДДФЛ
- Изготвяне на специализирани отчети за целите на управлението
- Годишно счетоводно приключване, изготвяне и подаване на годишни финансови отчети
- Изготвяне на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица
- Публикуване на отчети в АВ в качеството си на съставител
- Изготвяне и регистриране на трудови договори и анекси към тях

- Месечно изчисляване на разходите за възнагражденията по трудови и
извън трудови правоотношения, както и договори за управление и контрол
- Месечно изчисляване на разходите за социални и здравни осигуровки

- Месечно изчисляване на данък върху доходите на лицата по трудови и
извън трудови правоотношения и на договорите за управление и контрол,
както и месечните удръжки от възнагражденията
- Месечно изготвяне на рекапитулации, платежни ведомости и фишове на всички работници и служители

- Месечно изготвяне на платежите нареждания към бюджета свързани с
внасянето на социалните и здравни осигуровки и данъците върху доходите
по трудови и извън трудови правоотношения
- Изготвяне и подаване на
всички декларации и справки, свързани с възнагражденията, осигуровките и
съответните данъци до съответните институции
- Представяне на болнични листове в НОИ
- Оформяне на трудови книжки при постъпване и напускане на служител
- Ниски цени


Георги Узунов
Email: sk.geniraabv.bg
  • Търси
  • Отдалечено