Меню

Обява за работа

After Effect Специалист

Здравейте,

Нуждаем се от проект на After Effect или друга програма за редактиране и създаване на видеа, където да имаме възможността на по-късен етап да променяме продукта, неговата цена и спецификации. Занимавате ли се с такъв тип проекти, ако отговорът е "Да" свържете се с нас да коментираме бъдещо партньорство.

Hello,

I am running a company for air conditioners in my country. And I need an After Effect template (I do not mind to use other video programs) where i can simply change product photo and specs and create as many videos i want. Can you assist me and also let me know how much it will cost me?

About Video: Short few seconds company logo and company features, reviews, and than product specs, price, way to order or get in touch with us via different channels.

Възложител: Васил Трендафилов
Телефон: +359 894 481378
Email: wertchogmail.com
  • Предлага
  • Пловдив
  • Възнаграждение: