Меню

Обява за работа

счетоводно обслужване

"ВИЖ-2" ООД предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в една организация – счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата на служители и управленския екип.

Независимо от степента на важност на счетоводните процеси за бизнеса ви, "ВИЖ-2" ООД ще ви предостави услуги, които напълно отговарят на нуждите на организацията ви и ще ви позволи да използвате счетоводната информация за правилно управление на вашия бизнес.

Независимо от размера и вида на организацията ви, НОВАКОН предлага гъвкава система, която да отговори на установените в организацията ви финансово-счетоводни процеси, така че да може да ги управлявате по начин, който ефективно спомага за развитието на вашия бизнес.

В зависимост от организационната ви структура, "ВИЖ-2" ООД ще ви помогне да управлявате финансово-счетоводните ви процеси както като напълно изнесени, така и в синхрон с вашия счетоводен отдел. "ВИЖ-2" ООД ще ви помогне да улесните работата и комуникацията с местната данъчна администрация и ще следи за важни промени в местното данъчно и финансово законодателство, които имат значение за вашия бизнес.

"ВИЖ-2" ООД предлага счетоводни услуги за български и международни компании от множество индустрии като информационни технологии, търговия, транспорт и логистика, индустриално производство, недвижимости и строителство, професионални услуги, хотелиертво и туризъм и земеделие:

  • Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
  • Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС
  • Комуникация и представителство пред данъчната администрация
  • Изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация

 

Силвия Желева
Телефон: 0898293091
Email: silvia_krasimirovayahoo.com
  • Търси
  • Отдалечено