Меню

Обява за работа

Компютърен набор на текстове

Извършвам всякакъв вид набор на текст на български език, форматиране и
обработка на текст, включително добавяне на таблици, графики, формули и
др. в текста. Цялостно изготвяне и форматиране на документи с
безупречно качество. 

Цената за компютърен набор на стандартна страница А4 е за 1800 знака /думи
и интервали вкл./.

Български език

до 50 стр.- 1.00 лв./стр. за набор на печатен / сканиран /текст,

над 50 стр. -0,90 лв./стр. за набор на печатен / сканиран /текст,

1.20 лв./стр. за набор на четлив ръкопис.

При поръчки над 100 страници цени по договаряне.Набирам: художествен и нехудожествен текст, набор на статии, попълване на
документи от всякакво естество, набор на материали за публикация в интернет,
набор на формули, статии за пресата и за интернет, създаване на споразумения,
писма, резюмета на бизнес планове и други документи, текстообработка и
оформление на документи, предпечатна подготовка на романи, набор на реферати,
набор на проза, покани за различни събития, набор на текстове за песни, създаване
и попълване на таблици, оформяне на сертификати, семинари, презентации за
различни събития, технически инструкции, оформяне на схеми, съставяне на обяви,
фирмени оферти, бизнес планове, описания, ръководства, доклади, автобиографии,
cv, студентски и ученически теми, лекции, корекции на вече набран текст, протоколи
за конференции, нотариални актове,· дипломни работи от всякакви предмети и теми
от чист набор текст, до вмъкването на сложни формули, таблици, графики и
изображения, бизнес планове, курсови работи, инструкции, договори

Валя Фидина
Телефон: 0885232700
Email: valia_fidinaabv.bg
  • Търси
  • Отдалечено