Меню

Обява за работа

Консултации в областта на молекулярната генетика и биология

Молекулярен биолог с докторска дисертация в областта на приложната генетика в клиничната микробиология или молекулярна микробиология и с 20 годишен опит в научни проекти. Предлагам консултации за изграждане на цели генетични лаборатории, проектиране и стандарти. Консултации и практическа помощ в областта на следните молекулярно - генетични техники: изолиране на ДНК, полимеразно верижна реакция, PCR, qPCR, секвениране, фрагментен анализ, микроаей скенери и ДНК чипов анализ. Кунсултации относно апаратура за такива изследвания и реактиви, диагностични набори. Консултации относно проекти в тази област и ръководене на проекти. Покривам всички области на генетичните анализи - за чиста наука и медицина, растителна генетика, ГМО, животинска генетика, консервационна генетика на диви животни, морска екология, човешка генетика, прицелна медицина, онкогенетика, меицинска генетика.

Помощ при написване на проекти, курсови работи и докторски дисертации.

За контакт: 

Величка Кърджева
Телефон: 0879200264
Email: vkardjevagmail.com
  • Търси
  • Отдалечено