Меню

Обява за работа

Предоставяне на индивидуални консултации

Предоставяне на услугата Индивидуално консултиране по:

- конкретен проект, който управлявате;
- по процедура, по която кандидатствате;
- по бизнес модел, който следвате;
- по подбор на персонал и мотивиране на съществуващ;
- по обратна връзка от клиенти / потребители;
- маркетингови проучвания и анализиране на данни;
- по екологични въпроси;
- по здраве и безопасност при работа КУТ/ГУТ/ ЗБУТ;
- по избор на софтуер за управление на производствените процеси - ERP и/ или CRM или други;
- по защита на личните данни GDPR;
- по системи за управление - ISO стандарт;
- по маркетинг и реклама;
и др

Предприемачество от МП
Телефон: 0878732372
Email: entrepreneurship.mpgmail.com
  • Търси
  • Отдалечено