Меню

Обява за работа

Разработване и управление на проекти

Разработване на проектни предложения и тяхното управление по следните Оперативни програми и инструменти за финансиране. След одобрение на проект, следва неговото управление:

- Сформиране на екип по организация и управление;
- Разписване на план за изпълнение на дейностите;
- Набелязване на стратегия на изпълнение на дейностите и разходване на средства по проекта;
- Провеждане на процедури за избор на изпълнител по ПМС / ЗОП;
- Сключване на договори и изпълнение;
- Техническо и финансово отчитане пред Управляващия орган за възстановяване на средства.
- Комуникация с Управляващ орган;
- Мониторинг при устойчивост на конкретен проект.
и т.н.


Предприемачество от МП
Телефон: 0878732372
Email: entrepreneurship.mpgmail.com
  • Търси
  • Отдалечено