Меню
Уважаеми потребители,
Поради сигнал за неправомерен достъп на външно трето лице до нашите системи, всички потребителски пароли са анулирани. За да продължите да ползвате сайта, моля възстановете достъпа си по стандартния начин и си създайте нова парола за достъп – различна от предходната.
Благодарим Ви!

Обява за работа

Безплатни консултация и предварителна оценка - европейски проекти

Предлагам консултации и предварителна оценка на фирми, които имат интерес към процедура BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи
предприятия“.

Процедурата е насочена към дружества, които искат да внедрят иновации и имат 3 приключени финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.)

Консултацията и оценката са БЕЗПЛАТНИ!

Теодора
Email: aninformalbloggmail.com
  • Търси
  • София