Меню

Обява за работа

Изготвяне на автобиография (CV) и мотивационно писмо

Автобиографията и мотивационното писмо са начин да покажете своето сериозно отношение към бъдещата ви работа. 

Индивидуалното изготвяне на автобиографии и мотивационни писма цели най-ефективното представяне на Вашите умения и компетенции.

Индивидуалните предварителни консултации с клиенти са насочени към кандидатите за работа, които срещат трудности при определянето на своите качества и силни страни страни, на които е важно да се акцентира. Ние се стремим да превърнем всяка автобиография и всяко мотивационно писмо, в силен и мощен инструмент за представяне на вашите умения и компетенции по най-добрия начин!

Опреснителните дискусии на френски и английски, които също са част от нашето портфолио от услуги, ще ви бъдат от полза, ако интервюто ви ще се проведе на един от тези два езика. С тяхна помощ ще подобрите представянето си на тези чужди езици. Те ще ви помогнат да си припомните (или да се запознаете със) специфична терминология в областта, в която кандидатствате, да затвърдите начина си на изразяване и най-вече да излъчвате увереността от владеенето на съответния език.

За нас автобиографията и мотивационното писмо са начин да покажете своето сериозно отношение към бъдещата ви работа. Ние ще ви помогнем да се представите в най-добрата си светлина. 

Доверете се !

Геновева Илиева
Телефон: 0887820535
Email: teacher1ilievagmail.com
  • Търси
  • Отдалечено