Меню

Обява за работа

Професионален компютърен набор и печат и редакция!!!

Предлагам бързо и професионално набиране,
редактиране,

форматиране и печат на текстове от всякакво
естество: лекции, документи,

реферати, дипломни и курсови работи,
мотивационни писма, договори и  др.

 

Цени за набор, гладък текст на български
/стандартна

машинописна страница :

 

    
1,50 лв/стр.

 

За текстове над 100 страници, цените се
договарят допълнително, както и експресни поръчки.

 

Цените включват набор на текст на български
език,

спазване на необходимите правописни,
пунктуационни и граматически правила.

 

Таблици, графики, формули, схеми, изображения
се

калкулират отделно след допълнителна
уговорка.

 

Гарантирам пълна конфиденциалност на
предоставената

информация!

 

Готовите материали се предават:

 

- в електронен вариант ;

 

- на хартиен носител – 0,15 лв/стр;

 

- на CD – 3 лв.

 

Митошка Петрова
Телефон: +359879176870
Email: mitpetrovagmail.com
  • Търси
  • Варна