Меню

Обява за работа

Продаващи текстове от копирайтър

"Копирайтърският текст постига целта си. Иначе е само текст." © Константин Димитров, копирайтър.

Целта на продаващия текст е незабавен отговор от читателя. Постигането й се измерва с брой поръчки, заявки, запитвания.

Имате ли такава цел? Споделете я с мен, за обсъдим Вашият продаващ текст от копирайтър. Създавам точно такива. Мога да Ви покажа примери, или направо да обсъдим Вашия текст.

Продаващи текстове от копирайтър.
По поръчка, или дългосрочно.
От Константин Димитров, продаващ копирайтър.


Константин Димитров
Телефон: 0899636727
Email: tekstkogmail.com
  • Търси
  • Отдалечено