Меню

Обява за работа

Looking for DevOps

Big USA/Israeli company "MagicJack" looking for DevOps Engineer.

Linux/Unix

Orchestration/Automation tool

Data Bases

Scripting


please send CV to dmitry.morozovsky@magicjack.com

To: Dmitry

Telephone: +972547873719

E-mail: dmitry.morozovskymagicjack.com

Възложител: Dmitry
Телефон: +972547873719
Email: dmitrymagicjack.com
  • Предлага
  • Отдалечено
  • Възнаграждение: