Меню

Обява за работа

„Виа Ер консулт“ ЕООД обявява свободна работна позиция на длъжност: Административен асистент.

Основни отговорности:

 • Осъществява дейности, свързани с подготовка и управление на проекти, в т.ч.: подготовка на кореспонденция, приемо-предавателни протоколи, доклади и отчети;
 • Извърша проучвания и събира оферти за целите на финансови обосновки /не изготвя финансови обосновки/;
 • Подготвя графици за работа и работни срещи;
 • Подпомага организацията и провеждането на събития и обучения;
 • Участва в екипите за изпълнение на проекти на дружеството.

Изисквания към длъжността:

 • Образование: Средно образование;
 • Професионален опит: Не се изисква;
 • Езикова квалификация: Добро владеене на английски език, писмено и говоримо.
 • Работа с компютър: MS Office, интернет.
 • Други умения: Комуникативност, умение за работа под напрежение, прецизност, организираност, умение за работа в екип.

Работата е дистанционна на четири часов работен ден.

Задължително изискване към кандидатите: активна регистрация като безработно лице в БТ.

При интерес, изпратете актуална автобиография на следния e-mail: viar.consult@gmail.com в срок до 08.07.2022 г. и ние ще се свържем с Вас!

Административният асистент ще бъде назначен в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № 3Т2-01-11-38799#3 от 30.03.2022 г., по Проект BG05M9OP001-1.106-0001 „Заетост за теб”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Възложител: Radoslava Kuzmanova
Телефон: +359888477452
Email: radoslava.kuzmanovagmail.com
 • Предлага работа
 • Възнаграждение: