Меню

Обява за работа

Архитект в Търговище

КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПИТ И УМЕНИЯ:

• Завършено висше образование или последна година студент по специалността;
• Владеене на AutoCAD и  MSОfficе;
• Работа с REVIT се счита за предимство;
• Познаване и прилагане на нормативната база в областта на проектирането;
• Положително отношение, поемане на отговорност и взимане на решения;
• Умения за работа в екип, комуникативност и гъвкавост;
• Желание за израстване в професията;
• Опит в сферата е предимство.


ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: 

• Проектиране във всички фази на архитектурния проект - идейна, техническа и работна;
• Поемане на ролята водещ проектант;
• Координация и съгласуване на техническите решения на всички специалности и управление на ресурсите в проекта; 
• Прилагане на основното съдържание на действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Изработване и окомплектоване на  пълна проектна документация по част АРХИТЕКТУРНА;
• Подготовка на сборни чертежи в посочен мащаб;
• Изработване на схеми и таблици за проекта;
• Оформяне на чертежите с необходимите надписи и условни обозначения, съгласно техническите изисквания и нормативни актове;
• Подпомагане при оформянето и окомплектоването на проектната документация


ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

• Работа в креативна работна среда, която подкрепя иновативността и творчеството;
• Фирмено обучение;
• Постоянен трудов договор.


Месторабота - гр. Търговище

Възложител: Мария Илиева
Телефон: 0898478528
Email: mariconsultbgabv.bg
  • Предлага работа
  • Възнаграждение:Качете вашия банер тук