Меню

Публичен профил

Камен Димов

*
  • Добрич
    25 лв./час
ПОТВЪРДЕНИ ПРОФИЛНИ ДАННИ
Телефонен номер Не
Имейл адрес Не
Банкова сметка Не
Desktop applications:
C++ Visual Studio 2008/2013 MFC; Object Oriented Programming
C# Visual Studio 2008/2010/2013 .NET / WPF
Direct X; Mathematical algorithms. 3D algorithms.
CAN, CAN Open (using Vector CAN cards)
Developing an application for thermodynamics calculations for petrol engines

Web applications:
Spring framework
JSP.
Java 5.0.
Java script
AJAX
JSON.
Eclipse
J Boss 4.
ASP.NET C#
Database My SQL;
Microsoft SQL
Oracle
Database Architecture
Stored procedures
Views
Triggers
ORMs
JDBC
Hibernate
Nhibernate
ADO
LINQ and Entity object.
Experience with SVN
Test cases of Java with Selenium Server

Embedded:
CAN
CAN Open
Vector CAN Card / CAN Communikation
Microchip MPLAB und PIC 16XXXX uns PIC 18XXXX Microprocessors
Texas Instruments TMS320C6713 DSP programminng with Assembler / C under Code
Composer Studio.
Активност през последните 10 дни
Попълнена професионална визитка
Попълнени умения
Уебсайт в профила
Повече от 5 въведени оферти
Получен отзив
Положителна оценка от отзиви
Freelance Premium
Активен Freelance Premium абонамент
До момента няма написани отзиви за този профил!

Възможни начини за комуникация с потребителя по време на работа:

Потребителят не е отбелязал други начини за комуникация в профила си!

Добавяне на Камен Димов във Вашия списък с Партньори.

Качете вашия банер тук