Меню

Публичен профил

*

Ася Везирова

  • 0 отзива, 3 участия
  1. 10%

Визитка

Казвам се Ася Везирова и съм завършила езикова гимназия, къдетo изучавах английски и немски език. Последната ми месторабота бе в „Сиксти Кей“ ЕАД, като Оператор Обслужване на клиенти, за период от малко
повече от 6 месеца. Напускайки, Работодателят ми даде препоръка, която мога да приложа. Работата ми беше свързана със сайтовете на eBay и продуктите, които се
предлагат там, но реших да я сменя, защото там нямах място за развитие. Преди това
съм работила на два пъти в Природен Парк „Персина”. Първия път бях Експерт
„Връзки с обществеността”, в продължение на 8 месеца. Работата ми бе свързана с
популяризиране на значението на Парка за хората и природата, и дейностите, по
които се работи, с цел опазване на околната среда. По-късно след период на
прекъсване от няколко години бях назначена отново там, но този път като
Специалист, работих по проект „Устройство и управление на Природен Парк
„Персина“, в продължение на година и три месеца. Работата ми бе свързана с
координиране на работата между различните екипи, да съставям отчети за напредъка
по Проекта, да подпомагам създаването на процедури по ЗОП и обявяването им в
АОП, както и работа с електронен подпис. Освен това съм работила в „Димитров“
ООД – гр. Плевен, като Помощник Супервайзор. Работата ми тук бе свързана главно
с преводи на живо и писмено, от Английски и Немски език на Български, мога да приложа
препоръка и от този работодател. Също така съм живяла и работила два пъти в един
и същи хотел, в близост до Лийдс, Великобритания, с цел практикуване и
усъвършенстване на английския ми език. Общо престоят ми там бе около 14 месеца.
Завърших бакалавърската и магистърската си степен в Стопанска Академия „Д. А.
Ценов“. По време на първата бях за един семестър в Пасау, Германия, с цел
обучение, по програма Еразъм.
Освен програмите и езиците, на който мога да работя, смея да кажа, че
притежавам и редица качества, които биха Ви били от полза, например:
 Ентусиазъм и желание за работа;
 Възможност за аналитично мислене;
 Чувство за отговорност;
 Ентусиазъм за учене на нови неща;
 Готовност и за извънредна работа;
 Инициативност;
 Умения за определяне на приоритети;
 Амбициозност.
Благодарение на престоят ми във Великобритания успях да практикувам и
усъвършенствам английския си език. Обучението ми в Германия също бе на
английски, но също така успях и малко да практикувам немския си език.
Аз съм мотивирана по отношение на работата и съм готова да приложа
добитите към настоящия момент знания съобразно поставените ми задачи.
  • Местонахождение: София
Ася Везирова не е попълнил своите умения.

Потребителска активност:


Активност през последните 10 дни
Попълнена професионална визитка
Попълнени умения
Уебсайт в профила
Повече от 5 въведени оферти
Получен отзив
Положителна оценка от отзиви
Freelance Premium
Активен Freelance Premium абонамент

Добавяне на Ася Везирова във Вашия списък с Партньори.


До момента няма написани отзиви за този профил!

Ако профилът на Ася Везирова е привлякъл Вашето внимание, можете да започнете нова кореспонденция чрез изпращане на директно съобщение.