Меню

Проект

Академично есе на тема "Педагогическа технология на обучение на децата в двигателни действия (физически упражнения) за 3-та подготвителна група"

Здравейте, търся човек, който може да изработи академично есе на тема  "Педагогическа технология на обучение на децата в двигателни действия (физически упражнения) за 3-та подготвителна група", като обема трябва да е 4-5 страници. Срок до 18.05.2025г

1) Структурата на есето трябва да съдържа: увод; изложение; заключение. В уводната част да са посочени образователни задачи и ДОС в ОН "Физическа култура". Изложението да съдържа: сбито изложение на теорията за управление на движенията - същност на формирането на спортните двигателни умения и изграждането на двигателните навици. Ролята на сензитивността в процеса на обучение. Заключение: интерпретация.

2) Етапи на двигателното обучение: начално разучаване, задълбочено разучаване, усъвършенстване. 3) Методи на двигателното обучение в зависимост от сложността на двигателните действия. – цялостен метод; разчленен метод; помощно-двигателен метод. Контрол и оценка на двигателното обучение. Специфика на обучението на деца със СОП (приобщаващото образование). 

  • до 22.05.2024 (още 2 дни)
  • Бюджет
Все още никой не е кандидатствал за този проект. Въведете Вашата оферта сега и спечелете предимство пред другите кандидати!
Преди да напишете предложението си, влезте с email и парола!Качете вашия банер тук