Меню

Проект

Development and integration of a RealVR Plug-In for Adobe After Effects

Development and integration of a RealVR Plug-In for Adobe After Effects, which allows editing of stereoscopic 360 ° image material uncluding compositing and visual effects

  1. AfterEffects SDK + ExtendScript development professional experience.
  2. Strong conceptual skills (agile concept phase with an AfterEffects Proffesinal).
  3. Command of English and/or German language.

При проявен интерес от Ваша страна и в случай че изпълнявате посочените изисквания - предоставяне на началната концепция по проекта.

  • Бюджет:
  • Затворен
  • 02.11.2016
  • /C

Кандидати // 1

Свиване
  • Кандидат
  • milenastoynova Смятам, че имам нужен опит.
  • 5 дни